top of page

INFORMAȚII GENERALE

Prolog

Colegiul Biblic Ekklesia este instituție de învățământ teologic penticostal; promovează învățătura penticostală biblică și respectă mărturisirea de credință a bisericilor și a instituțiilor de învățământ teologic cu care colaborează.

 

Conceptul Ekklesia este un concept de network în care sunt organizate grupe de studiu la nivel local astfel încât studenții își pot continua cariera profesională și slujirea în familie și în biserică. 

 

Istoric

Membrii fondatori au prezentat proiectul Ekklesia Bordului Pastoral al Convenției Bisericilor Române Penticostale din SUA și Canada – Chicago 1998.

În cadrul aceluiași bord în 1999 la Phoenix, AZ s-a aprobat proiectul Ekklesia și s-a semnat primul protocol de colaborare cu ITP București.

 

Ekklesia a organizat grupe de studii biblice de 4 ani la:​

Phoenix, AZ (1998) • Seattle, WA (2000 și 2008) • Detroit, MI (2002 și 2009) • Chicago, IL (2004 și 2008) • Dallas, TX (2004) Los Angeles, CA (2005) • Nashville, TN (2009) • Hollywood, FL (2009) • Atlanta, GA (2011) • Portland, OR (2013).

În planul de misiune Ekklesia a organizat și oferă gratuit programe de studii biblice de 2 ani în:

Kabale - Uganda (2011, 2016, 2017) • Kigali - Rwanda (2016) • Mombasa - Kenya (2017).

Obiectiv

Obiectivul primar al Colegiului Biblic Ekklesia este proslăvirea Domnului nostru Isus Hristos – Fiul lui Dumnezeu și zidirea Bisericii.

Obiectivul practic include: (1) formarea spirituală și echiparea lucrătorului creștin prin cunoașterea și trăirea Cuvântului Scripturii în vederea implicării în lucrarea lui Dumnezeu în și prin biserica locală, (2) creșterea unei noi generații de lucrători și (3) întărirea părtășiei și unitatea credinței prin Duhul Sfânt în Bisericile Penticostale Române din diaspora nord americană.

 

Relația cu Bisericile locale  

Colegiul Biblic Ekklesia este deschis pentru, dar nu limitat de colaborarea cu toate bisericile din Convenția Bisericilor Penticostale Române din Statele Unite și Canada.

Ekklesia acceptă înscrierea studenților în baza recomandărilor din bisericile locale și solicită studentului practica pastorală sau de misiune sub îndrumarea păstorului din biserica locală.

 

Ekklesia pregătește dar nu ordinează lucrători.

Ordinarea de lucrători este prerogativa bisericii locale.  

Organizarea

(1) Consiliul Director Central elaborează și asigură aplicarea programului de învățământ, a statutului de funcționare și dezvoltă programul de misiune.

(2) Bordul Administrativ Local operează logistica și administrația. Fiecare grupă are cont propriu și respectă același statut de funcționare.

Specializarea

Colegiul Biblic Ekklesia oferă programul de Diplomă în Studii Biblice.

Diploma de absolvire și transcriptul oficial pot fi acceptate de instituții teologice pentru continuarea studiilor în domeniu.

 

 

Planul de învățământ

Planul de învățământ acoperă aria biblică, teologică și practică și prevede un număr de minim 120 de credite pentru programul de 4 ani și un minim de 60 de credite pentru programul de 2 ani.

 

Cursurile oferite sunt cursuri modulare de 2 sau 3 credite. Un credit necesită minimum 4 ore predare în clasă și un minim de 12 ore studiu individual. Într-un an academic se organizează între 17 și 19 sesiuni (zile) de predare, de obicei sâmbăta.

Corpul Academic

Profesorii Ekklesia au mulți ani de experiență pastorală și pregătire academică la nivel universitar și post-universitar.

Forma de predare

Predarea intensivă  în clasă. În cazuri speciale, unele cursuri pot fi luate fără frecvența în clasă cu aprobarea și sub îndrumarea profesorului de curs.

Limba de predare

Limba română și/sau limba engleză.

Stabilirea limbii de predare și examinare se face în funcție de necesitate la nivel de grupă și/sau la nivel de curs.

Înscriere

La cursurile Ekklesia se pot înscrie frați și surori care: (1) au nașterea din nou conform învățăturii nou testamentale, (2) au primit botezul în apă conform învățăturii Domnului Isus în Evanghelii, (3) și sunt membri activi și în drepturi într-o biserică evanghelică locală.

Se pot înscrie și studenți fără diplomă de bacalaureat sau echivalent. Ei vor primi aceeași diplomă în studii biblice dacă până la data absolvirii aduc dovada finalizării studiilor liceale. Admiterea se face fără concurs. Primul an este anul de probă academică.

Financiar

Contribuția financiară a studentului este sub formă de donație.

Se recomandă o donație de minim $50 pe ora credit pentru cheltuielile de operare a grupei locale (deplasare, profesori, mijloace audio vizuale, închiriere spații, etc.).

Surplusul este folosit pentru proiectele de misiune (România, Africa, etc.).

Cheltuielile de masă și de tipărire a materialelor de curs sunt suplimentare și se calculează la nivel de grupă.

Chemare - Studiind în cadrul Colegiului Biblic Ekklesia:

Beneficiați de experiența de slujire a unei generații de frați păstori și profesori care de zeci de ani au slujit și slujesc Domnului și în România și în Statele Unite.

Contribuiți la creșterea și întărirea bisericilor penticostale române din diaspora nord americană.

Ajutați formarea și echiparea de noi lucrători în câmpul Evangheliei din România și din Africa.

Vă pregătiți să împliniți porunca Domnului Isus care zice: „Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile... Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit.” (Matei 28:19,20)

bottom of page